Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox version

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Many websites tell me my browser is out of date. Firefox checks it out and tells me that 66.0.5 is the most up to date version for my machine (I'm running Windows 7 32bit with 4 GB of ROM). are all of the releases after mine meant for other operating systems?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 66.0.5 User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0


80.0.1 Firefox Release

September 1, 2020 Version 80.0.1, first offered to Release channel users on September 1, 2020