Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google search

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DaneQuane

more options

Everytime I want to look up something in Google, I get a pop up ..."Before you go further" (Voor U verder gaat - in Dutch) How can I get rid of it????

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What else does the pop-up say?

Hữu ích?

more options

Zie afbeelding - See snip

Hữu ích?

more options

I can't read that. Please translate the important information.

Hữu ích?

more options

Translation:

Before you continue Google uses cookies and other data to provide, maintain and improve services and advertisements. If you agree, we personalize the content and advertising you see based on your activity in Google services such as Google Search, Maps and YouTube. We also have partners who measure how our services are used. Click 'View more' to view your options. You can also go to g.co/privacy tools at any time.

Hữu ích?

more options

Hello!

This isn't any sort of problem that could be fixed by Firefox. This is forced by Google themselves on their websites. If you wish for them to stop then I would recommend contacting them on their support page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.