Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Surround Sound

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DaneQuane

more options

Is there a way to get Firefox [or any browser for that matter] to play back in 5.1 or 7.2 surround sound?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello!

I don't believe its the browser that's the problem for this matter. This might be a problem surrounding the video or sound provider you are using. If you watch Netflix for example, then its not the browser who is playing the sound in 5.1 but Netflix itself.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.