Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 80.10.1 on WIN 10 cannot be used as default browser because it is not included in the list of browsers proposed by the selection procedure

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Firefox 80.10.1 on WIN 10 cannot be used as default browser because it is not included in the list of browsers proposed by the selection procedure of choice del browser

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Some users had this issue after the Windows 10 Microsoft Edge update. If you reinstall Firefox, it should reappear on the list of browsers.

If it doesn't, there's a manual way to add it, but generally it will come back if you reinstall.

You shouldn't lose any Firefox data, but it's always best to back up your data BEFORE reinstalling Firefox, just to be on the safe side. If your data (bookmarks, etc) doesn't appear in Firefox after reinstalling, the Recover user data missing after Firefox update will have the steps you need to fix it.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.