Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Went into safe mode. Lost history, lost passwords, lost logins, lost my addons.

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CiaoBella1

more options

How do I get everything back?

Meanwhile - updated from 79.0 - 32-bit (which is wrong - I had 80.0.1 64-bit yesterday) to 80.0.1 (32-bit).

WTF is going on?

What a mess.

Thank you.

Giải pháp được chọn

I knew I shouldn't have had to copy. Now it is defaulting.

Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hey, Fred.

I knew I had to look at my profiles, but WHY DID THIS HAPPEN?

The one on my DT is too old. I have 3 profiles + default-release. The 2 - Feb 2020 and April 2019 are good. Today's default is WUT? Default-release is WUT?

Sorry to be nitpicky - but which of the links of the 7 above should I open? Impatient here...

Thank you.

Hữu ích?

more options

Interesting and annoying.

February 2020 has my missing addons, so I assume that is what I need. I set it as default, and have both browsers open. The only way to open it to keep both versions open. In other words, I set it as default and it shows it IS defaulted, but it is NOT defaulting.

Followed instructions using https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

Hữu ích?

more options

After selecting the data that you want, you should Copy that data to the current profile.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I knew I shouldn't have had to copy. Now it is defaulting.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.