Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have had to change my email address and have tried to update after I have logged in under my old email account. This request sends a message to my old email account in order to proceed, however I am not able to receive emails on the old account. I have tried to create another account with my new email address however message states I am already signed in. There seems to be no way to sign out. I understand I may receive email responses however I will not be able to access them.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.