Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google search

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 518 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi meonly

more options

I have designated that opening a new tab opens Google. I would like the cursor to be in the search box on the page not in the address box. I'm sure this is new behavior for Firefox. It's annoying to start typing and then realize i'm in the address box typing in the middle of the address. How can I change it?

Giải pháp được chọn

You can look at this extension as that has a feature to set the focus.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hello!

It doesn't really matter where you type your search in. As long as you have Google (or any other search engine) as your default then it will search for what you want once you click ENTER.

I do not know how to change so that the search is on the actual Google bar though, sorry. What I'm saying is just that it doesn't matter where you search it (whether its on the address bar or the Google Search bar)

Hữu ích?

more options

I know I can search in the address bar but I have to delete the Google address that is already in the address bar before I can type. There are extra steps that previously did not exist when I opened a new Google tab. I just want to set focus on the search box on the webpage, ready to type a search

Is this a Firefox problem or a Google problem?

Hữu ích?

more options

Aha yes, now I understand. Are you using google.com as your “homepage” on Firefox? Then that’s the problem. If you switch back to the default homepage then there is nothing in the address bar and you can search away with Google.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this extension as that has a feature to set the focus.

Hữu ích?

more options

I already have that addon installed. Yes, I do see that set focus is a feature, however, I don't see how to apply that from the options described with the addon. I'll try to work with the add in support if there is any. Thank you.

Hữu ích?

more options

I rechecked New Tab Override. I just needed an updated version. Now I see the option. Thank you cor-el

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.