Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Firefox prevented this page from auto redirecting to another page"

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vivkleiman

more options

this notification comes up each time I click on a link in an email to open a webpage.

How to I turn off this message?

Giải pháp được chọn

In Firefox 56+ the "Warn me when website try to redirect or reload the page" setting can no longer be found in Options/Preferences.

You can modify this pref on the about:config page to enable or disable this feature.

  • accessibility.blockautorefresh = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello!

This has been answered in another support thread a while back. Here it is. https://support.mozilla.org/en-US/que.../1178564

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 56+ the "Warn me when website try to redirect or reload the page" setting can no longer be found in Options/Preferences.

You can modify this pref on the about:config page to enable or disable this feature.

  • accessibility.blockautorefresh = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

Profound gratitude for the rapid and accurate response

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.