Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why Moderated?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefoxfan

more options

Hi,

I just posted an answer to a question and got a response saying my answer has to be moderated. What caused that?

The question I was trying to answer is at this link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1304072#answer-1348998

Any information you can provide will be much appreciated.

Thank you.

Giải pháp được chọn

Posts that include links are held for moderation. Once a moderator reviews the post, they will approve/deny it. Many of your previous posts were also held for moderation and were approved.

You can continue the discussion on this topic on our community forum: https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Posts that include links are held for moderation. Once a moderator reviews the post, they will approve/deny it. Many of your previous posts were also held for moderation and were approved.

You can continue the discussion on this topic on our community forum: https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors

Hữu ích?

more options

hi, answers containing links to outside of mozilla domains or phone numbers are only published after a manual review.

Hữu ích?

more options

this happened to me, too... the link was not essential, i was naming the website i'm having a problem viewing but nobody needed the full link address and not knowing including it would necessitate moderation is delaying the help process needlessly.

i totally understand why you would moderate links, but a suggestion:

it would be great if somehow people could be advised "posts with links in them must be manually approved by moderators before they will be published" so people could remove links that aren't necessary if they want to avoid the added delay.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.