Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab Issues and closing Tabs

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi all, Super frustrating!! I have a few tabs open in Firefox, cant click the X to close them you have to really really be super accurate with the pointer to be able to click to close, same when I am trying to click on a tab bar, it wont move to another tab option unless I am really accurate and click on it right in the sweet spot, really annoying and only had this issue for the last couple days Latest update and running a Mac latest OSX Any help would be appreciated before I switch browsers again

Thank you

Giải pháp được chọn

See also comment 4.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Also now unable to close any tabs out, none of them will close and I have to quit and restart FF So annoying

Hữu ích?

more options

Hello!

I'm sorry but I'm not sure about Mac but for PC you can always use CTRL+W or CTRL+F4 to close a tab without having to click on the X icon. https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-t...

Được chỉnh sửa bởi DaneQuane vào

Hữu ích?

more options

Hi

Your issue looks like this bug:

  • Bug 1663467 - [macOS 11 Beta] Close tab 'x' button does not highlight on hover on macOS 11 Beta 6

With a new MacOS version there are usually a lot of bugs that need to be fixed and this is one of them

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also comment 4.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.