Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Taskbar icon animation

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zoolman18

more options

Hello!

I have bought a new computer and installed Firefox again. When i used the old computer my Firefox icon in the taskbar had a green animation how far my download had come, it wasnt anything fancy just a progress bar without numbers or time or anything.

But now with the new computer i cant get it back, someone know howto enable it again? I really miss it.

//Henrik

Giải pháp được chọn

hello, all you have to do is go to the app or app shortcut and right click, then go to properties and in the shortcut click change icons then select your preferred one.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, all you have to do is go to the app or app shortcut and right click, then go to properties and in the shortcut click change icons then select your preferred one.

Hữu ích?

more options

It worked perfectly, thanks for the help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.