Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser does not fill screen on startup

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello All,

My browser does not seem to want to fill the screen on startup.

I do not want it to go into "full screen" mode, just to fill the whole screen so I do not have to drag the edges every time. The browser does not seem to remember that it was expanded to fill the whole screen when it closed down.

Does anyone know how to fix this?

Screenshot attached.

Regards, Harrison

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved You may have corrupt xulstore.json file.

Close Firefox. Open your file browser to this hidden location:

  • Mac: *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles
  • Linux: *~/.mozilla/firefox/Profiles
  • Windows: %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
  • *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data \Mozilla\Firefox\Profiles\

Search for the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.