Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google keeps asking me to sign in

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OAKSFOX

more options

When i search the google box open asking me to sign in.it never happened before.i don't want to. How do i stop this?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Now it does not ask me to sign in the sign in box appears for a second and then vanishes?

Hữu ích?

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

Hữu ích?

more options

I tried deleting cache, Hardware acceleration is not enabled. you can see here how the box opens and then vanishes https://www.filedropper.com/search

Được chỉnh sửa bởi OAKSFOX vào

Hữu ích?

more options

hardware acc disabled.cache cleared


see http://www.filedropper.com/search

Hữu ích?

more options

OAKSFOX said

I tried deleting cache, Hardware acceleration is not enabled. you can see here how the box opens and then vanishes https://www.filedropper.com/search

OAKSFOX said

hardware acc disabled.cache cleared see http://www.filedropper.com/search

Your replies were in the moderation queue for external link review.

Hữu ích?

more options

AliceWyman said

OAKSFOX said

I tried deleting cache, Hardware acceleration is not enabled. you can see here how the box opens and then vanishes https://www.filedropper.com/search

OAKSFOX said

hardware acc disabled.cache cleared see http://www.filedropper.com/search

Your replies were in the moderation queue for external link review.

Thanks. My apology i forgot that and thought it had not posted. It was only when i saw the mod message i remembered

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.