Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 80 and own sync server

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fschmitt

more options

Hi, after upgrading to FF 80 (on Linux Mint Ulyana and Windows 10), syncing bookmarks via my own sync server doesn't work any more. It seems that FF doesn't store my login into my ff account. After entering my credentials (and usually entering the six-digit code mailed to me), i get a short success information, but immediately afterwards, in the menu symbol, there's a yellow warning sign again, telling me to login again into my ff account. I think it's not a matter with my sync server since on my corporate pc (with FF < 80), syncing still works. Additionally, i didn't change anything regarding the sync server, i've just upgraded FF to version 80.

See also this reddit thread this reddit thread (workaround proposed there works only for android version of FF, i think...)

See additionally bugzilla #1663249.

So, what to do except downgrading FF to a lower version where syncing still works?

Được chỉnh sửa bởi fschmitt vào

Giải pháp được chọn

It seems that the cause was a completely outdated version of syncserver. After updating the syncserver, login into ff account works again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It seems that the cause was a completely outdated version of syncserver. After updating the syncserver, login into ff account works again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.