Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website video shows in separate window when I scroll past

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello,

There are many videos online now, some in news articles. I do not want to watch the video, so I scroll past. Then it follows me down the page. I wish it would take the rather obvious hint, I am not interested.

How do I stop this behavior please? It is only meant to artificially increase video view counts and helps no one. It is wasting my time, as I have to click the video to close it, every time.

Please help.

Cheers Sean

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.