Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"full window" mode

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

There is a fullscreen mode that prints a window over the full size of the screen without showing toolbars/navigation/extensions... Is there a "full window" mode that do the same, but over the full size of a window? It would be a simple webview in a system window but without the control toolbars. It would be very useful when tiling several Firefox windows without wasting space for toolbars/tabs... This mode should be specific for a window since I do not want to loose the controls on the main screen-wide window.

[attached image is a sketch of what I'm looking for]

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.