Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ETIQUETTES

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi richard.infson

more options

HELLO

Cannot delete some empty labels (ETIQUETTES in French ) from firefox, right click delete does not work

thank you in advance

cordially

Giải pháp được chọn

Looks like an issues with Tags.

You would normally select a tag in the left column and then select all items in the list in the right panel and then use Delete in the right-click context menu. When a specific tag is no longer used then it should be removed automatically.

If that isn't the case then maybe check for issues with places.sqlite.


If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Shift > Delete

Hữu ích?

more options

Hello

unfortunately failure

see attached image please

cordially

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Looks like an issues with Tags.

You would normally select a tag in the left column and then select all items in the list in the right panel and then use Delete in the right-click context menu. When a specific tag is no longer used then it should be removed automatically.

If that isn't the case then maybe check for issues with places.sqlite.


If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

more options

Hello

thank you for your reply I will look at it "If that isn't the case then maybe check for issues with places.sqlite.

   /questions/1257207 Unused Tags Can't Be Deleted in the Bookmark Library "

cordially

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.