Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with display of web pages

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am having a problem with the display of some websites, for example when I go to ebay I get a list of links and nothing more, please see the image. Please can you help me?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello Fred Thanks for your suggestion. I tried it 20 times but it didn't work, then somewhere else on this Forum I found the suggestion to Reset Firefox, and this fixed it, although I then had to go through all the Options and reset my preferences to get back to where I was before this problem arose. Thanks again, Mike

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval; Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

more options

Giải pháp được chọn

Hello Fred Thanks for your suggestion. I tried it 20 times but it didn't work, then somewhere else on this Forum I found the suggestion to Reset Firefox, and this fixed it, although I then had to go through all the Options and reset my preferences to get back to where I was before this problem arose. Thanks again, Mike

more options

That was very good work. Well Done.