Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to download Firefox on a Flash Drive for ChromeOS

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hi, I've wanted to download Firefox on a Chromebook using a flash drive. Is it possible? Thanks.

Giải pháp được chọn

VentureDev said

Hi, I've wanted to download Firefox on a Chromebook using a flash drive. Is it possible? Thanks.

There is no version of Firefox for the Chrome OS however there may be a few options to try depending on what hardware you have. Android Firefox and Linux Firefox may be possible.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos https://www.maketecheasier.com/install-firefox-chromebook/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Yes, as long as you are using the same type of system as your own.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

VentureDev said

Hi, I've wanted to download Firefox on a Chromebook using a flash drive. Is it possible? Thanks.

There is no version of Firefox for the Chrome OS however there may be a few options to try depending on what hardware you have. Android Firefox and Linux Firefox may be possible.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos https://www.maketecheasier.com/install-firefox-chromebook/

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Yes, as long as you are using the same type of system as your own.

You can download whatever version of Firefox you want regardless of what OS your are using.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.