Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Survey

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dear Firefox Team, Just now, when I opened a new tab, there was a survey that asked a few question and for answering that, they offered a iPphone Pro. I know it is absurd, but i would like to know if FF carries our surveys in other countries.

Please advice

Thank you in anticipation.

Giải pháp được chọn

Hello   athies1966,

TyDraniu is right :  it's a scam.

When Mozilla does a survey it will be by way of :

http://qsurvey.mozilla.com   which is   surveygizmo.com

But no prizes will ever be given or promised ......

If you still have the link to that page, would you please take a moment and
report it here :

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/fraud-report/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, I really don't think that it is our survey. Looks like a scam.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hello   athies1966,

TyDraniu is right :  it's a scam.

When Mozilla does a survey it will be by way of :

http://qsurvey.mozilla.com   which is   surveygizmo.com

But no prizes will ever be given or promised ......

If you still have the link to that page, would you please take a moment and
report it here :

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/fraud-report/

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.