Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable extension notifications?

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have an extension I would like to continue using but I don't like that it sends me notifications. How do I block these?

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

What extension are you talking about? Have you checked with its support?

Hữu ích?

more options

Zenmate free VPN https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zenmate-free-vpn-best/

There's no option to turn it off.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Have you checked with its support?

Hữu ích?

more options

I've searched in google. I couldn't find the answer. Apparently the app nudges me to buy the subscription, which I don't want to do. Obviously they don't want me to stop receiving their notifications. I'm just wondering if there is a way Firefox can force an extension to stop sending them.

Hữu ích?

more options

Did you try to remove it from the Add-ons Manager?

Hữu ích?

more options

I don't want the extension to be deleted. There seems to be no apparent option to manage extensions' permissions in Mozilla Firefox. This extension does have a permission to send me notifications. How do I change that? Some console tweaking maybe?

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.