Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Convert .Json Files to HTML

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 154 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While cleaning up a family members computer they had several versions of .json files where they had exported their bookmarks out of Fire Fox. I saw a post that the only way to merge book marks is through importing .hml files. Is there a way to convert these .json files to .html so I can make a single merged bookmark list for them?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options