Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox missing ALL passwords and logins

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mohamedzv3

more options

This is really odd. For some reason all of my previous passwords and logins are missing from Firefox. I don't even know if I updated the browser at all for this to happen.

What I do know is that the passwords are gone and there is no logins.json.corrupted so I can't follow the steps from what happened to try and get them back. What happpened? I need these passwords. I'm on version 79.0 on Windows 10

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

FredMcD said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles Type about:profiles<enter> in the address bar. How many profiles are listed? How many should be there? Also, open the profile folder in your file explorer.

I did this, there was only the default profile which is the only one it should have. My desktop also does not have a "Old Firefox" folder.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Start Firefox in Safe Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

The problem is still here. I decided to try to just live with it, but it seems that Lockwise deleted all my new passwords AGAIN.

This is a huge problem if firefox can no longer store my passwords. May as well change to Chrome.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.