Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox starting automatically with windows

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox is starting automatically after I am restarting my Desktop with www.bing.com as default Home page. But I have selected the default Firefox Home page in options. I have configured the related about:config option but that didn't help .

Firefox is starting automatically after I am restarting my Desktop with '''www.bing.com as default Home page'''. But I have selected the default Firefox Home page in options. I have configured the related '''about:config''' option but that didn't help .

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox starts automatically when I restart Windows {web link}

Something may be calling for the Bing webpage. That is why Bing comes up instead of your home page.

more options

FredMcD said

Firefox starts automatically when I restart Windows {web link} Something may be calling for the Bing webpage. That is why Bing comes up instead of your home page.

As I mentioned in my post that I have followed the steps as directed in the web link provided by you. But the problem has not solved. One more thing is that this problem is happening with the Dev version as well but not with the Nightly version.

more options