Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

secure settings by password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello

Is it somehow possible to lock my settings by a password or to make a login necessary to open the settings. I run my firefox on different devices and everyone who uses it can easely see all the saved password, change all my settings and so on. I don't want to log off every time I quit the browser.

Thank you for your quick response.

Greetings

Chris

Hello Is it somehow possible to lock my settings by a password or to make a login necessary to open the settings. I run my firefox on different devices and everyone who uses it can easely see all the saved password, change all my settings and so on. I don't want to log off every time I quit the browser. Thank you for your quick response. Greetings Chris

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What you should do it to at least lock the keyboard for security.

There is a Master Password for the Password Manager, but that is all.