Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download more than 1 exe file same time

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi.

Why i can't download more than 1 exe file same time???

I can download more than one file if it isn't exe file for example if it is doc files.

How i can change that without any addon like downthemall?