Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Today I couldn't receive my emails, so I deleted my accounts and installed it again, which the first problem, but left me with many emails gone missing. I have tried the guide from Mozilla, but it didn't work, does anybody know a better way?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, but it does display webmail which appears in Firefox as a webpage. Each webmail service provider uses their own hosting software on their online servers.
IOW, that is not what Firefox does.

Gmail, Yahoo!Mail, Hotmail, Cloud, GoDaddy Email, and many others.
If emails are lost from a Webmail account it is up to the Webmail provider to help recover them.
So, seek help from your webmail service provider.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.