Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"+" button to open new tabs

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 74 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Neo Ludd

more options

Somehow that little "+" symbol (open new tab) has disappeared from the end of my tabs bar. Can i get it back? .

Giải pháp được chọn

 1. Right click on the tabs bar.
 2. Click on Customize...
 3. Drag and drop the New tab button to the end of your tabs bar.
 4. Close the Customize Firefox tab.

You should now have the "+" symbol button in your tabs bar again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

 1. Right click on the tabs bar.
 2. Click on Customize...
 3. Drag and drop the New tab button to the end of your tabs bar.
 4. Close the Customize Firefox tab.

You should now have the "+" symbol button in your tabs bar again.

Hữu ích?

more options

there is no NEW TAB icon to drag

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.