Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Revived firefox OS ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

maybe a fullscreen mode with controller support or a new OS using al of the firefox products and features as one big thing :)

Giải pháp được chọn

Firefox OS hasn't been supported for a few years now. Sits in the open source community for anyone to use and continue developmenting it, and supporting it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox OS hasn't been supported for a few years now. Sits in the open source community for anyone to use and continue developmenting it, and supporting it.