Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloads

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

Andrew, thank you! MacOS Catalina Version 10.15.6 Firefox Version 79.0 64 bit

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please do not start a new thread for your issue. Please continue in your original thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1298060