Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

nimbusweb.me opens a new tab every time I start firefox | How to stop it!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Using Firefox 79.0 | Add on NIMBUS | When I shutdown add-on Nimbus, it stops opening up a new focused Tab. However When I activate the add-on, it opens a new focused tab each time I open a new firefox session. It opens a focused tab pointing to: https://nimbusweb.me/capture-install/install.php I have tried several suggestions and it did not work. I've contacted Nimbus several times, however I did not receive a response. Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.