Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a problem with new tabs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

When I open, say, Google in a new tab, this tab is inactive, so you need to click on the search field to start typing there instead of immediate typing, very annoying.

Another problem, language switching doesn't work in new tabs as well. I have bound it on ctrl + shift, and when I press this combination, nothing happens.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.