Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I FORGOT MY MASTER PASSWORD

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Toad-Hall

more options

Hello,

I forgot my master password for Thunderbird, how can I reset it ? or delete it ? And start-over, to try resolve it I also tried to re-install the thunderbird but it still wanted the Master Password,

PLEASE HELP

Hello, I forgot my master password for Thunderbird, how can I reset it ? or delete it ? And start-over, to try resolve it I also tried to re-install the thunderbird but it still wanted the Master Password, PLEASE HELP

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If using version 68*: Follow exact instructions as found at this link: https://support.mozilla.org/en-US/kb/protect-your-thunderbird-passwords-master-password#w_removing-your-master-password-if-the-master-password-has-been-forgotten

If using version 78*: Follow same instructions but.... You need to change the last bit of the line you need to copy. Copy and Paste all the following text instead of the text at the link above: openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xhtml")


Please note, As the purpose of a Master Password is to protect stored passwords, when the Master Password is removed/reset it means all stored passwords are removed.