Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear links on clipboard (android browser)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 295 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hello,

I'd like to ask how to delete a link on the android browser clipboard. I've already cleared the browsing history, data and cache but it's still there.


Attached are the photos for reference.


Thank you

Norman

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Select the clipboard icon on the keyboard app toolbar and clear the item. You should find that it goes from Firefox clipbaord in a couple of hours (leave it overnight and it should be gone in the morning).