Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get back my status bar in Ubuntu?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In Firefox 79.0 running under Windows 8.1 I see the URL of a link when I mouse over it. I have seen several complaints about this as well as workarounds to get rid of it. However, I find it very useful as I like to know what I am clicking on before I do so. Unfortunately, this URL preview does not appear in Firefox 79.0 running under Ubuntu Studio 18.04. I have not knowingly overridden this feature, nor can I find a userChrome.css file on the system. How can I get it back in Firefox running under Ubuntu?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

P.S. I have to take this back: It seems that the URL preview is popping up on the lower left for some links, but not all. Is this something that web authors can override? Is there a legitimate reason for suppressing this? Should I simply avoid clicking on anything which doesn't show a URL preview?

Hữu ích?

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.