Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Master Password

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 196 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi P O'NEILL

more options

Is the Master Password the same as the Firefox account password?

Giải pháp được chọn

No. Master password is used to get to local file that stores your passwords. Firefox account is a different thing altogether.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Giải pháp được chọn

No. Master password is used to get to local file that stores your passwords. Firefox account is a different thing altogether.

Hữu ích?

more options

Use a Master Password to protect stored logins and passwords {web link}

The password information is stored in two files in the profile folder. The files are encrypted. The Master Password adds another layer of security.

Hữu ích?

more options

The password for the Firefox Account is only used for this account.

The MP is only used used to encrypt the usernames and passwords that you see in Lockwise. The MP is never passed to the Sync server even if you sync the Logins. All data including the logins is encrypted locally with a key derived from the password of the Sync account before it is uploaded to the Sync server.

Hữu ích?

more options

I would like to get rid of the popup master password

Hữu ích?

more options

jjddmm said

I would like to get rid of the popup master password

See the "Remove the Primary Password" section of this article: Use a Primary Password to protect stored logins and passwords.

Hữu ích?

more options

I would just like to say a Thank You to Everybody who took the time to answer my question, it was Very Thoughtfull of Everyone who replied, and once again, Thank You.

sincerely Peter O'Neill................................................................................................................................................................

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.