Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Animated tab moving

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

So I've decided to give Firefox a try since chrome was eating up my ram and I like it so far except for when you're moving the tabs from another window to another one and to make this easier I'll provide two pictures of what im talking about so I'm wondering if I can move tabs like google on firefox?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.