Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shortcuts

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zearawn

more options

Can I disable some shortcuts as they are useless and redondant ? The quick search feature is binded with Shift + ; and F3 and 4 ...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

PS: I want to keep other shortcuts but remove some of these useless ones

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.