Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gmail HTML view problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 81 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Staszewskx

more options

ENG: i can't switch from HTML view to normal (only on firefox, works fine on chrome), i tried loging out and in, deleting cookies and clicking links from here: https://support.google.com/mail/answer/15049?hl=pl nothing works. Google support turned me down and said i should ask the Mozilla support.

PL: Nie mogę zmienić widoku HTML do zwykłego (na firefoxie, w chromie wszystko działa), próbuję przelogowywania, wyczyszczenia ciasteczek, klikanie w linki stąd też nie pomaga: https://support.google.com/mail/answer/15049?hl=pl Support Google odesłał mnie do supportu Mozilla.

Giải pháp được chọn

After i posted this i've found the bug, one of the extensions caused the problem, and here is the solution: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems#w_start-firefox-in-safe-mode

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

After i posted this i've found the bug, one of the extensions caused the problem, and here is the solution: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems#w_start-firefox-in-safe-mode

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.