Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pop-up Windows Security

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

Please check my attachment. Since I have update my mozila browser, I found this issue. Suddenly, windows ask password. I just want to stop this, very interpreting. Should I remove and download again?

Please check my attachment. Since I have update my mozila browser, I found this issue. Suddenly, windows ask password. I just want to stop this, very interpreting. Should I remove and download again?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

HI Swet Kamal

Please update to the latest release which is Firefox 79.0 It should fix your problem

Cheers!

...Roland