Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Setting Firefox as the default browser -- Firefox is not listed as an option

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I would like to set Firefox as our default browser and I have read and followed the instructions to do so but while other browsers are listed as possibilities Firefox does not show up on the list. How can I get Firefox on "the list"?  :-)

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Yay! That did it! Thank you very, very, very much. Been fighting with this for months. Quote "Windows 10 is a bit of a mess [it's still Windows, after all]" ---- that's for certain! XP had its issues, but wish they had just updated it.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.