Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox just did an update. Now somethings wrong.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I went to use Firefox. A message pops up wanting to know if I want to make Firefox my default browser. I thought I all ready had. ( This problem started after Firefox did an update ). Anyway, I clicked "yes". I am taken to a page on my computer that lists all the Aps I have. Firefox was listed but when I clicked on the Apt nothing happened. I tried again and now Firefox is not even listed. How can I make Firefox my default browser if it is not even listed? I am using Firefox to contact you now. The only thing listed is Google Chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.