Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox don't ask microphone and camera permission when in iFrame

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi igulina

more options

Hello,

When a page inside <iframe> request permission of using microphone or camera, the firefox don't ask permission (the asking permission panel don't show up!), below is an example:

if you directly open https://meet.jit.si/test123 in firefox, the Firefox will ask microphone and camera permission from the user but if you open https://test.spacex.ml/ which put https://meet.jit.si/test123 in an iframe then FIrefox don't ask any permission and refuse user to use microphone and camera!

Please help, thanks!

Giải pháp được chọn

This is true for cross-site iframes (i.e., not the identical origin). Several versions ago, the developers turned off the notification panel in that scenario because it was confusing regarding what site was getting permission. This is why Hangouts wouldn't work embedded in Gmail, for example.

I don't know whether there is a workaround (besides giving Firefox users a link to open the framed page in a new window or tab).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Giải pháp được chọn

This is true for cross-site iframes (i.e., not the identical origin). Several versions ago, the developers turned off the notification panel in that scenario because it was confusing regarding what site was getting permission. This is why Hangouts wouldn't work embedded in Gmail, for example.

I don't know whether there is a workaround (besides giving Firefox users a link to open the framed page in a new window or tab).

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

This is true for cross-site iframes (i.e., not the identical origin). Several versions ago, the developers turned off the notification panel in that scenario because it was confusing regarding what site was getting permission. This is why Hangouts wouldn't work embedded in Gmail, for example. I don't know whether there is a workaround (besides giving Firefox users a link to open the framed page in a new window or tab).

Thanks, I solved the problem.

Hữu ích?

more options

Do you want to share your solution?

Hữu ích?

more options

I setup my own short url service on my domain, then use it as the src in iframe to make parent domain and the domain in iframe is same

Hữu ích?

more options

Or you can create a simple PHP file that do the redirect

Hữu ích?

more options
  • Deleted*

Được chỉnh sửa bởi Avigdor vào

Hữu ích?

more options

gamingtips said

I setup my own short url service on my domain, then use it as the src in iframe to make parent domain and the domain in iframe is same

Does this solution really work? I mean, even if you do that, in the end you are embedding a "meet.jit.si" iframe that has another domain, and it's precisely that iframe that needs the camera and microphone permissions.

How did you make it work? Can you explain your solution in more detail? Thanksss

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.