Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab Options

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am just sending feedback. I was not able to located somewhere for submitting feedback.

It would be nice to have an option to DISABLE Tabs. I know, a lot of people like tabs but I am not one of them. <g>

Thanks

Jana

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other Firefox users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers.

If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

more options