Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox: Can't View, Acces or Close Window

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello.

A couple of days ago, I was having problems with Firefox crashing when I opened it--no window would open at all. Prior to that I was having problems for a few hours with Firefox being extremely slow and getting stuck. This is with a MacBook Air with Catalina installed.

I did what I thought was clean reinstall and restored by profile from a backup. I had to try a couple of different times to get it to work. I did wind up losing my previous session.

Things seem to be working fine, but in the Firefox Windows menu it shows a window I can't access, close, etc. The tab open in the window has the title "Firefox protects your privacy automatically." I tried the "Show All Windows" command and only the other window "Google" can be seen. See the two screenshots.

I tried restarting Firefox in Safe Mode, restarting my computer, etc. and that has not helped.

During the reinstallation, I think I remember briefly seeing a different window with a tab from Firefox with this name, but I might be incorrect.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello. I was able to fix the problem myself by refreshing Firefox. After doing that, it even opened the session I had previously lost.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello. I was able to fix the problem myself by refreshing Firefox. After doing that, it even opened the session I had previously lost.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.