Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PiP Play/Pause button does not work on Udemy

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. PiP controls work fine on all websites, but on Udemy It just doesnt work. I can toggle PiP mode, but I can't Play/Pause the video. How do I fix it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do these control buttons appear when you hover the PiP player ?

Hữu ích?

more options

cor-el said

Do these control buttons appear when you hover the PiP player ?

Yes

Hữu ích?

more options

Do you mean that you see the controls, but that clicking Play/Pause doesn't have any effect ?

Is that only with the play button ?

Does the audio mute button work if you enable this button by setting media.videocontrols.picture-in-picture.audio-toggle.enabled = true on the about:config page ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.