Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't Download files ?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi info2897

more options

Hi - I'm having an issue with Firefox, well its been ongoing for some weeks but just getting around to it..

My problem is that Firefow will not download files. I have tried the trouble shooting steps and its not a firewall issue because my other browsers will download - as a developer I have all the major browsers installed.

Also I changed the settings to have Firefox request the download folder for each downlod - but it doesn't. Anyway I am about to reinstall will post back then.

Maybe should have done that first.

C.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Just reinstalled and accepted Firefox refresh option - still downloads not working ?

Not a major issue because working in other browsers, but I would prefer a solution.

Also tried with security disabled but no luck, I see the filename in the downloads folder (image attached).

C.

Hữu ích?

more options

Are you downloading files automatically or do you get a window to specify name and location ? Tools -> Page Info -> General -> Files and Applications -> Downloads

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem.
Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Hữu ích?

more options

Below ..

Được chỉnh sửa bởi info2897 vào

Hữu ích?

more options

OK, removed everything Firefox from %APPDATA%, reinstalled Firefox - still same problem.

I guess it might be a windows security issue, but then the other browsers on my PC will download to the same folder so I dunno ..

Stum ..

Được chỉnh sửa bởi info2897 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.