Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i find the exact hour of a search?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

i know that you can choose to see all the searches you have today but i want a minute based search timestamp

So later when i look back on history around something like 2.30 i know exactly what website i did then, I had numerous times when i had tabs upon for like hours i know i found them at that time but i can't find them anymore cuz i don't know the exact time of search which chrome has and its really important to me and helping me. Anyway i can do ths?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This isn't something that's offered natively in Firefox, but you could get that functionality through a browser add-on. Add-ons like Better History or Improved History should allow you to view the timestamps for your history.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

If you would consider an external program, you can use MzHistoryView to extract history entries for the period of your choosing:

http://www.nirsoft.net/utils/mozilla_history_view.html

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.