Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

打开浏览器一直弹出崩溃窗口

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

bp-deb51d19-4f17-4924-9d04-9157f0200711

7.9号更新了Win10系统,那天晚上浏览器正常使用的,7.10号突然崩溃,点开浏览器一直弹出崩溃窗口,通过安全模式打开后,把所有的扩展都关了,近一个月没下载新的扩展。关闭扩展后还是无法正常打开浏览器。请问是什么原因呢

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.