Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Missing Pictures

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I should have mentioned that the uneducated answer provided could not even be replied to. A good way for the uneducated robot to hide, you get one try and that’s it. Then as I said they moved on to something easy and that does not require any brain power. Mozilla might be around for a while longer, however if this is the way they want to treat clients they may not last too long.

I should have mentioned that the uneducated answer provided could not even be replied to. A good way for the uneducated robot to hide, you get one try and that’s it. Then as I said they moved on to something easy and that does not require any brain power. Mozilla might be around for a while longer, however if this is the way they want to treat clients they may not last too long.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Locking this thread.
Please continue in your other thread: [/questions/1294402]

Thanks.